• Kolekcja MODAN LINE

  MODAN LINE

 • Kolekcja LINX LINE

  LINX LINE

 • Kolekcja FILL LINE

  FILL LINE

 • Kolekcja SENTO LINE

  SENTO LINE

 • Kolekcja DRAG LINE

  DRAG LINE

 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej

Polityka prywatności sklepu www.khaz.plOświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w serwisie www.khaz.pl przygotowane zostało przez firmę PCh, z siedzibą w Szczecinie i stanowi świadectwo dostrzegania przez nią problemów ochrony prywatności w serwisach internetowych.

Poniżej określono zasady zbierania i przetwarzania przez PCh danych osobowych, obowiązujących w serwisie www.khaz.pl:

Jakie informacje o użytkownikach gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy?
Ograniczamy zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do minimum niezbędnego do świadczenia usług najwyższej jakości.

Chronimy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Dane osobowe służą realizacji naszych zobowiązań, obejmujących dostarczanie zamówionych informacji, produktów lub usług marki PCh.

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w celu diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu serwisem www.pieczątki.pl. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (takich jak informacje o regionach, z których nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników.

Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności naszego serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy zamówień, badań ankietowych i od uczestników konkursów realizowanych na stronach www.khaz.pl ?
W naszym serwisie udostępniane są formularze zamówień, które umożliwiają złożenie zamówienia na produkty marki PCh. Formularze te pozwalają na zbieranie danych osobowych. Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane jedynie do realizacji zamówień, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, do wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych, w tym także od niektórych naszych partnerów.

W naszym serwisie organizujemy konkursy, w których prosimy odwiedzających o podanie danych osobowych umożliwiających skontaktowanie się w przypadku wygranej. Zebrane w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane jedynie w celu umożliwienia realizacji nagrody, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, w celu wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych, w tym także od niektórych naszych partnerów.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Nasz serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Zabezpieczenia
Nasz serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

Informujemy, że dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników PCh, odpowiednio przeszkolona w zakresie przetwarzania tych danych.

Informujemy również, iż dane osobowe mogą być przekazane naszym stałym partnerom handlowym bezpośrednio realizującym zamówienia na informacje, produkty i usługi marki PCh, jedynie dla celów związanych z realizacją tych zamówień.

Zawsze zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymagamy od naszych partnerów stosowania naszych standardów ochrony prywatności oraz zapewnienia nam prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

Rezygnacja/poprawa danych

Nasz serwis oferuje użytkownikom możliwość cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych, poprawy swoich danych oraz rezygnacji z otrzymywania od nas i naszych partnerów jakichkolwiek informacji lub materiałów. Można tego dokonać, wysyłając e-mail pod adres: info@khaz.pl

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w naszym serwisie, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@khaz.pl