• Kolekcja MODAN LINE

  MODAN LINE

 • Kolekcja LINX LINE

  LINX LINE

 • Kolekcja FILL LINE

  FILL LINE

 • Kolekcja SENTO LINE

  SENTO LINE

 • Kolekcja DRAG LINE

  DRAG LINE

 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej
 • Zobacz więcej

Regulamin sklepu www.khaz.pl

1. Informacje o podmiocie prowadzącym sklep khaz.pl

1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.khaz.pl, prowadzony jest przez firmę : PCh wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej.


2. Zasady dokonywania zakupów

2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.khaz.pl, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2.2. Do korzystania ze sklepu www.khaz.pl potrzebny jest komputer lub inne urządzenie posiadające dostęp do sieci internet oraz przeglądarkę mogącą otwierać strony internetowe. Nie ma tutaj wymagań co do rodzaju sprzętu lub oprogramowania niezbędnego do korzystania ze strony www.khaz.pl
2.3. Kupujący korzystając ze sklepu www.khaz.pl zobowiązuje się nie dostarczać do niego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podczas wypełniania formularza zamówienia oraz formularza kontaktowego lub zapytania.
2.4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zamówień jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, podanie danych do wysyłki, wybór formy płatności oraz wysyłki i przesłanie zamówienia poprzez mechanizmy sklepu.
2.5. Zamieszczone na stronach sklepu informacje, opisy produktów oraz ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
2.6. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną (także SMS) przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez sklep khaz.pl.
2.7. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia. Po tym czasie możliwa jest zmiana lub korekta zamówienia tylko poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail.
2.8. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
2.9. Sklep internetowy khaz.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta realizowane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.10. Sklep internetowy khaz.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia jeśli błędy lub braki wpływać będą bezpośrednio na niemożność realizacji umowy. Zamówienia będą odrzucane również gdy:
   a. w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości
   b. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera/listonosza.
   c. Złożone zamówienie nie zostanie potwierdzone w ciągu 24 godzin od momentu jego złożenia. Potwierdzenie odbywa się telefonicznie, skonsulutje się z Państwem pracownik sklepu www.khaz.pl oraz przedstawi całkowitą kwotę zamówienia wraz z przesyłką.

2.11. Ceny podawane w sklepie internetowym khaz.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia. Ceny nie zawierają ewentualnych opłat celnych.
2.12. Firma PCh prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.


3. Koszty, terminy i sposoby dostawy

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
   a. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej
   b. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.
3.2. Koszt dostawy oraz jej orientacyjny czas został określony w tabeli kosztów i znajduje się w zakładce Czas i koszty dostawy , widocznej na każdej stronie sklepu khaz.pl.
3.3. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem sklepu khaz.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa oraz poprzez SMS.


4. Procedury bezpieczeństwa

4.1.Firma PCh przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa. Szczegółowy opis Polityki Bezpieczeństwa znajduje się w zakładce Polityka Prywatności, widocznej na każdej stronie sklepu khaz.pl


5. Zwroty zakupionych towarów

5.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Szczegóły zwrotów zawarte są w zakładce Gwarancja Zwrotów, widocznej na każdej stronie sklepu khaz.pl


6. Niezgodność towaru z umową i reklamacje

6.1. Jeżeli towar zakupiony w sklepie khaz.pl jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim przypadku sklep khaz.pl zwraca kupującemu wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy.
6.2. Poprzez nieodpłatność naprawy lub wymiany oznacza, że sklep khaz.pl zwraca również koszty dostarczenia towaru do siedziby sklepu. Towar reklamowany powinien być wysłany na adres sklepu tj. ul.Tarczyńskiego 4/3, 71-502 Szczecin.
6.3. Sklep khaz.pl odpowiada za niezgodność sprzedawanego towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.


7. Ochrona danych osobowych

7.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez PCh (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
7.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Konieczne są w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
7.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – Firma PCh.
7.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora info@khaz.pl


8. Postanowienia końcowe

8.1. Umowy zawierane ze sklepem www.khaz.pl są na czas nieoznaczony. Każda ze stron może umowę wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony zastrzegły krótszy termin wypowiedzenia.
8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny a także Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8.3. Wszelkie spory związane z umowami zawartymi ze sklepem khaz.pl będą rozpatrywane przez właściwe Polskie Sądy Powszechne.
8.4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2011